Editor-in-chief

Tadeusz Stawarczyk
Muzeum Przyrodnicze UWr
ul. Sienkiewicza 21
50–335 Wrocław
e-mail: tadeusz.stawarczyk@uwr.edu.pl
tel. +48 71 3754150

Editors:

Dariusz Jakubas
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG
Al. Legionów 9
80-441 Gdańsk
e-mail: biodj@ug.gda.pl

Ziemowit Kosiński
Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
e-mail: zkosinsk@amu.edu.pl
tel. 61 8295615

Cezary Mitrus
Katedra Zoologii, Instytut Biologii
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
ul. Prusa 12
08-110 Siedlce
e-mail: cmitrus@uph.edu.pl

Grzegorz Neubauer

Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytet Wrocławski
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
e-mail: grzegorz.neubauer@uwr.edu.pl

Skład Rady Redakcyjnej:

Tomasz Chodkiewicz (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
Łukasz Ławicki (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze)
Grzegorz Mikusiński (Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja)
Arkadiusz Sikora (Stacja Ornitologiczna PAN)
Przemysław Wylegała (PTOP Salamandra)
Ludwik Tomiałojć (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Zyskowski (Yale University, USA)

 

Comments are closed.