Informacje ogólne

Czasopismo „Ornis Polonica” ukazuje się od roku 2010 i jest kontynuacją czasopisma „Notatki Ornitologiczne” wydawanego w latach 1960–2009. Wydawcą oby tytułów jest Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologów.

„Ornis Polonica” jest kwartalnikiem wydawanym w języku polskim z angielskimi abstraktami. Na życzenie autorów prace mogą być publikowane w języku angielskim. W piśmie publikowane są oryginalne prace z dziedziny ornitologii dotyczące m.in. biologii, ekologii, migracji, liczebności i rozmieszczenia ptaków krajowych, a także artykuły metodyczne i przeglądowe, krótkie doniesienia, recenzje, raporty i sprawozdania. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane. Czasopismo jest indeksowane w Zoological Records, Wildlife Review i BIOSIS Previews.

ISSN 2081-9706

Możliwość komentowania została wyłączona.