Archiwum autora: BWN

Zeszyt 2021-2

Ornis Polonica 2021, 62: 89–100 Znaczenie koryt największych rzek dorzecza środkowej Wisły dla awifauny lęgowej – zmiany po dwóch dekadach Andrzej Dombrowski, Sławomir Chmielewski, Dariusz Bukaciński, Krzysztof Antczak, Marek Murawski, Piotr Pagórski Abstrakt: W latach 2007–2017 na środkowej Wiśle oraz dolnych … Czytaj dalej

Opublikowano Numery | Komentarze są wyłączone