Archiwum kategorii: Numery

Zeszyt 2022-3

Ornis Polonica 2022, 63: 177–198 Wielkość populacji, trend i czynniki warunkujące liczebność dzięcioła średniego Dendrocoptes medius w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie w latach 2010–2020 Ziemowit Kosiński, Marcin Kempa, Przemysław Żurawlew Abstrakt: Określenie wielkości populacji i trendów jest ważnym … Czytaj dalej

Opublikowano Numery | Komentarze są wyłączone