Redaktor naczelny

Tadeusz Stawarczyk
Muzeum Przyrodnicze UWr
ul. Sienkiewicza 21
50–335 Wrocław
e-mail: tadeusz.stawarczyk@uwr.edu.pl
tel. 71 3754150

Członkowie redakcji:

Dariusz Jakubas
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG
Al. Legionów 9
80-441 Gdańsk
e-mail: biodj@ug.gda.pl

Ziemowit Kosiński
Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
e-mail: zkosinsk@amu.edu.pl
tel. 61 8295615

Cezary Mitrus

Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Chełmońskiego 38c, 51-631 Wrocław
e-mail: cezary.mitrus@upwr.edu.pl

Grzegorz Neubauer
Pracownia Biologii Lasu
Uniwersytet Wrocławski
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
e-mail: grzegorz.neubauer@uwr.edu.pl

Skład Rady Redakcyjnej:

Tomasz Chodkiewicz (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
Łukasz Ławicki (Eco-Expert)
Grzegorz Mikusiński (Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja)
Arkadiusz Sikora (Stacja Ornitologiczna PAN)
Przemysław Wylegała (PTOP Salamandra)
Krzysztof Zyskowski (Yale University, USA)

Możliwość komentowania została wyłączona.